مسعود بن محمود بن عبداللطیف خجندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسعود بن محمود بن عبداللطیف خجندی، از دانشمندان شافعی آل خجند اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

از زندگانی مسعود بن محمود بن عبداللطیف خجندی، در منابع اطلاعات چندانی دردسترس نیست، جز اینکه وی را از دانشمندان شافعی آل خجند اصفهان معرفی نموده‌اند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۱.    جعبه ابزار