مسعود بن سعد حداد کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهيچ يك از مورّخان و رجال‌شناسان نامش را در شمار شهيدان كربلا نياورده‌اند. تنها طبق گزارش واعظ خیابانی ، وى از شهیدان کربلا مى‌باشد.
[۱] كتاب علما معاصرين، ص ۲۷۰.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. كتاب علما معاصرين، ص ۲۷۰.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۳۳۸.    


جعبه ابزار