مسجد سلمان فارسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی دیگر از مساجد سبع، مسجد سلمان فارسی است.


موقعیت مکانی مسجد سلمان نسبت به مسجد فتح

[ویرایش]

یکی دیگر از مساجد سبع یا به طور دقیق تر مساجد خندق، مسجد سلمان فارسی است. پس از پایین آمدن از مسجد فتح، نخستین مسجد سمت راست است.

حوادث تاریخی مسجد

[ویرایش]

بنا به برخی از روایات تاریخی، سلمان با پیشنهاد کندن خندق، نقش مهمی در جنگ احزاب داشته است. این مسجد درگذر زمان، آباد شده و مورد عنایت زائران حرم نبوی بوده است.
مورّخان و سفرنامه نویسان نیز به وجود آن اشاره کرده اند.

وضعیت فعلی مسجد

[ویرایش]

این مسجد دارای شبستان و صحن است و ۵۰/۸ متر طول و ۷ متر عرض دارد.

استحباب نماز در مسجد سلمان

[ویرایش]

در منابع شیعی آمده است که در مسجد سلمان فارسی نماز خوانده شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص۲۹۹-۳۰۰، رسول جعفریان.    


رده‌های این صفحه : مساجد مدینه
جعبه ابزار