مستوفی‌الممالک (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمستوفی‌الممالک ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

یوسف مستوفی، میرزا یوسف مستوفی‌الممالک آشتیانی، معروف به «آقا» یا «جناب آقا» پسر "میرزا حسین مستوفی‌الممالک آشتیانی، مستوفی‌الممالک دوره قاجار
حسن مستوفی، میرزا حسن مستوفی‌الممالک آشتیانی، پسر میرزا یوسف مستوفی‌الممالک آشتیانی، مستوفی‌الممالک دوره قاجار
محمدتفی مستوفی، میرزا محمدتقی مستوفی‌الممالک آشتیانی پسر هاشم خان آشتیانی، مستوفی‌الممالک دوره قاجار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار