مسالک علت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه روش‌های اثبات یا کشف علیت در قیاس اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مسالک علت، یعنی راه‌ها و روش‌هایی که برای اثبات علیت وصف جامع (یا کشف علت) در قیاس به کار گرفته می‌شود.

توضیح

[ویرایش]

برای اجرای عملیات قیاس، صرف شناختن وصفی که جامع بین اصل و فرع باشد کفایت نمی‌کند، بلکه باید علیت این وصف برای حکم اصل نیز به اثبات برسد. ادله‌ای که بر اعتبار علیت وصف جامع دلالت می‌نماید یا نص است یا اجماع و یا استنباط مجتهد و این ادله از راه مسالک علت به دست می‌آید، بنابراین، مسالک علت راه‌هایی است که برای کشف علت در قیاس به کار گرفته می‌شود.
[۳] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۶۱.
[۴] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۷۵.
[۵] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۳۰۲.
[۶] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۷۲.
[۷] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۲۲۷.
[۸] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۱۶.    
۲. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۲، ص۲۲۲.    
۳. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۶۱.
۴. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۷۵.
۵. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۳۰۲.
۶. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۷۲.
۷. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۲۲۷.
۸. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص۶۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۸، برگرفته از مقاله «مسالک علت».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | قیاس | مباحث حجت
جعبه ابزار