مساحقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از انحرافات جنسی که در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و از گناهان کبیره شمرده شده، مساحقه (همبستر شدن زن با زن) است.


اثبات مساحقه

[ویرایش]

«سحق» همانند لواط با اقرار و بینه اثبات می‌شود و حد آن صد تازیانه است، درصورتی که دو طرف بالغ، عاقل و مختار باشند در اینجا فرقی بین محصنه بودن یا نبودن و نیز مسلمان یا کافر بودن نیست.

حکم تکرار مساحقه

[ویرایش]

اگر مساحقه تکرار شود، درصورتی که حدّ در خلال آنها واقع شده باشد، در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

سقوط حد در مساحقه

[ویرایش]

حدّ مساحقه با توبه قبل از گواهیشاهدان، ساقط می‌گردد، ولی بعد از آن ساقط نمی‌شود. اگر مساحقه به اقرار ثابت شود و مجرم توبه کند، امام علیه السلام و نیز نایب او در اجرای حد یا بخشش مجرم مخیر است، همان‌طور که در لواط مخیّر بود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۰.    
۲. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۰.    
۳. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۰.    


منبع

[ویرایش]

احکام حقوقی اسلام ج۱، ص۴۴.    جعبه‌ابزار