مسائل علی بن جعفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز جمله نخستین آثار حدیثى كه در زمان اهل البیت - علیهم السلام- گردآورى و تألیف شده كتاب مسائل علیّ بن جعفر است. أبوالحسن علی بن جعفر عریضی فرزند امام جعفر صادق - علیه السلام- و معاصر امام کاظم، امام رضا و امام جواد - علیهم السلام- است.
آنچه از كتاب على بن جعفر كه اینك در دسترس ماست، مجموعاً حدود پانصد سؤال است كه وى از برادر بزرگوارش امام موسی بن جعفر علیهماالسلام پرسیده و با سَألتُه آغاز مى شود و پاسخ آن حضرت را نیز با قال پس از هر سؤال بیان مى كند.
نكات ذیل درباره كتاب على بن جعفر قابل توجه است:
۱ ـ على بن جعفر در میان اعلام شیعه به «وثاقت» فضل، جلالت قدر، عظمت، شدّت ورع، غایت اخلاص، تأدّب، شرافت و... ستوده شده است و كتاب او در ردیف آثار معتبر امامیه و از مصادر اولیه حدیثی به شمار مى رود.
۲ ـ موضوع سؤالات على بن جعفر از برادرش اغلب مطالبى از ابواب مختلف فقه و احکام شرعی است كه بدون ترتیب خاصى نقل شده است.
۳ ـ علاوه بر آنچه كه در این كتاب گرد آمده است سؤال و جوابهاى دیگرى از على بن جعفر در آثار دیگر حدیثى نقل شده است. مجموع آنها و نیز روایات دیگرى كه على بن جعفر در مسائل اخلاقى و یا اعتقادى نقل كرده است، همراه با اصل كتاب او بالغ بر ۸۶۴ حدیث است كه همه آنها در یك مجموعه توسّط موسسه آل البیت تحقیق و منتشر شده است.
۴ ـ تمامى مسائل على بن جعفر در كتاب قرب الاسناد حمیری به صورت تبویب شده و موضوعى، و نیز در بحارالأنوار علامه مجلسی به صورت اوّلیه خود نقل شده است.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار