مزار امامزاده عمران بن علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار امامزاده عمران بن علی، ممکن است به مکان‌های زیر اشاره داشته باشد:

مزار امامزاده عمران بن علی (نجف)، در زیرزمین خانه‌ای در یکی از محلات قدیمی شهر نجف
مزار امامزاده عمران بن علی (حله)، در بالای تپه‌ای تاریخی در شمال شهر حله عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار