مروارید (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «مروارید» است.


معنی مروارید

[ویرایش]

مرجان، مرواريد خُرد
[۲] نثر طوبى‌، ج ۲، ص ۳۹۲، «م‌ر ج ن».
و گوهرى سرخ رنگ است، كه از جانور دريايى داراى گونه‌هاى بسيار، به دست مى‌آيد.
[۳] نثر طوبى‌، ج ۱، ص ۳۹۲، «م ر ج ن».

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «مرجان» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تشبیه به مروارید (قرآن)، خلقت مروارید (قرآن)، زیبایی مروارید (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۶۴، «مرج».    
۲. نثر طوبى‌، ج ۲، ص ۳۹۲، «م‌ر ج ن».
۳. نثر طوبى‌، ج ۱، ص ۳۹۲، «م ر ج ن».


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۸، ص۱۸۷، برگرفته از مقاله «مروارید».    


رده‌های این صفحه : مروارید | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار