مراد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمراد به متعلق اراده شخص مرید اطلاق می‌شود.


توضیح

[ویرایش]

مراد، آن چیزی است که تحقق آن در خارج مطلوب مرید (اراده کننده) بوده و اراده وی به آن تعلق می‌گیرد، به گونه‌ای که در او شوق اکید ایجاد می‌کند که یا خود برای تحصیل آن در خارج حرکت کند یا دیگری را به انجام آن وادار می‌نماید.
[۱] منتهی الاصول، بجنوردی، حسن، ج۱، ص۱۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الاصول، بجنوردی، حسن، ج۱، ص۱۱۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۱۶، برگرفته از مقاله «مراد».    جعبه ابزار