مدار الافهام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمدار الافهام اثر علی بن محمد بن افضل الدین محمد ترکه خجندی اصفهانی ملقب به صائن الدین مکنی به ابو محمد متوفی در سال ۸۳۵ ه. ق است. وی جامع معقول و منقول بود و در کلام و تصوف و علم جفر و علم اعداد و علم حروف و دیگر علوم غریبه و حکمت و فلسفه تبحر داشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مدار الافهام اثر مفسر خواجه صائن الدین علی (م ۸۳۰ ق) فرزند محمد ترکه اصفهانی معروف به ترکه، از عرفاء و حکماء متالهین مفسر محقق (ترکه، خواجه صائن الدین علی). تفسیر مورد بحث در بیان و شرح و تفسیر آیه (ثمانیة ازواج من الضان اثنین) می‌باشد که بر مذاق اهل عرفان و صوفیه نگاشته شده است. نسخه‌ای از این تفسیر در کتابخانه بایزید ولی الدین موجود است.
تفسیر دیگری به نام تفسیر شق القمر به خواجه صائن الدین ترکه نسبت داده‌اند که به شیوه کلامی و عـرفـانـی نـوشته شده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی (شماره ۸۱۸۵) موجود می‌باشد.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ص۸۹. ‌
[۵] پورسبحانی، هاشم، فهرست کتابخانه بایزید، ولی الدین، ج۱۶، ص ۱۸۲۵.
[۶] فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱، ص۵۹.
[۷] شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج۲، ص۴۱.
[۸] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیه، ص۲۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴۳.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۲۰، ص۲۳۵.    
۳. افندی، عبدالله بن عیسی، ریاض العلماء، ج۴، ص۲۴۰.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ص۸۹. ‌
۵. پورسبحانی، هاشم، فهرست کتابخانه بایزید، ولی الدین، ج۱۶، ص ۱۸۲۵.
۶. فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱، ص۵۹.
۷. شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج۲، ص۴۱.
۸. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیه، ص۲۶۸.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۵.    


جعبه ابزار