محمد پسر محمد چیوی‌زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد چیوی‌زاده، یکی از افراد مشهور خاندان چیوی‌زاده و از صاحب منصبان قضاوت در دوره عثمانی بود.


پیشینه

[ویرایش]

محمد، پسر محمد چیوی‌زاده، شاگرد و داماد شیخ‌الاسلام صنع‌اللّه افندی بود. وی از ۱۰۱۲ به تدریس پرداخت و در ۱۰۱۹ مدرّس یکی از مدارس سلیمانیه شد.

قضاوت چیوی‌زاده

[ویرایش]

در فاصله سال‌های ۱۰۱۹ تا ۱۰۴۳ به قضاوت شام، قاهره ، غَلَطه (گالاتا)، بورسه، ادرنه و استانبول رسید. محمد چیوی‌زاده در ۱۰۴۹ و ۱۰۵۶، هر بار به مدت چند ماه ، قاضی عسکر آناطولی و در ۱۰۵۷ قاضی عسکر روم‌ایلی شد. وی در ۱۰۵۸ از این سمت برکنار گردید.

وفات

[ویرایش]

او در ۱۰۶۰ یا ۱۰۶۱ درگذشت.
[۱] شیخی محمد افندی، وقایع الفضلاء، ج۱، ص۱۹۵ـ ۱۹۶، در شقائق نعمانیه و ذیللری، چاپ عبدالقادر اوزجان، استانبول: دارالدعوة، ۱۹۸۹م.
[۲] محمد ثریا، سجل عثمانی، ج۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، استانبول ۱۳۰۸ـ۱۳۱۵/ ۱۸۹۰ـ۱۸۹۷، چاپ افست انگلستان ۱۹۷۱.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌طولون، قضاة دمشق، چاپ صلاح‌الدین منجّد، دمشق ۱۹۵۶.
(۲) کارل بروکلمان، تاریخ الادب العربی، ج۹، نقله الی العربیة عمر صابر عبدالجلیل، (قاهره) ۱۹۹۵.
(۳) اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، در حاجی‌خلیفه، ج۴.
(۴) اسماعیل بغدادی، هدیةالعارفین، ج۲، در حاجی‌خلیفه، ج۶.
(۵) محمد ثریا، سجل عثمانی، استانبول ۱۳۰۸ـ۱۳۱۵/ ۱۸۹۰ـ۱۸۹۷، چاپ افست انگلستان ۱۹۷۱.
(۶) حاجی‌خلیفه.
(۷) صلاح‌الدین محمد خیمی، فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة: الفقه الحنفی، دمشق ۱۹۸۰ـ۱۹۸۱.
(۸) خیرالدین زرکلی، الاعلام، بیروت ۱۹۹۹.
(۹) احمد صدقی علی شقیرات، تاریخ مؤسسة شیوخ الاسلام فی العهد العثمانی: ۸۲۸ـ۱۳۴۱ه = ۱۴۲۵ـ۱۹۲۲م، اربد، اردن ۱۴۲۳/۲۰۰۲.
(۱۰) شیخی محمد افندی، وقایع الفضلاء، در شقائق نعمانیه و ذیللری، چاپ عبدالقادر اوزجان، استانبول: دارالدعوة، ۱۹۸۹م.
(۱۱) احمد بن مصطفی طاشکوپری‌ زاده، حدائق الشقائق (ترجمه شقائق نعمانیه)، ترجمه مجدی محمدافندی، استانبول: دارالدعوة، ۱۹۸۹.
(۱۲) احمد بن مصطفی طاشکوپری‌ زاده، الشقائق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة، بیروت ۱۳۹۵/۱۹۷۵.
(۱۳) محمد بن یحیی عطائی، حدائق الحقائق فی تکملة الشقائق، در شقائق نعمانیه و ذیللری، همان.
(۱۴) نجم‌الدین محمد بن محمد غزّی، الکواکب السائرة باعیان المئة العاشرة، چاپ جبرائیل سلیمان جبور، بیروت ۱۹۷۹.
(۱۵) اکرم کیدو، مؤسسة شیخ الاسلام فی الدولة العثمانیة، ترجمة هاشم ایوبی، طرابلس ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۱۶) عبدالحی‌بن عبدالحلیم لکنوی، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، کراچی ۱۳۹۳؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخی محمد افندی، وقایع الفضلاء، ج۱، ص۱۹۵ـ ۱۹۶، در شقائق نعمانیه و ذیللری، چاپ عبدالقادر اوزجان، استانبول: دارالدعوة، ۱۹۸۹م.
۲. محمد ثریا، سجل عثمانی، ج۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، استانبول ۱۳۰۸ـ۱۳۱۵/ ۱۸۹۰ـ۱۸۹۷، چاپ افست انگلستان ۱۹۷۱.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان چیوی‌زاده»، شماره۵۶۳۳.    


جعبه ابزار