محمد غروی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد غروی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

رکن‌الدین محمد بن علی استرابادی غروی جرجانی، متکلم، اصولی و از علمای امامی سده‌های ۷ و ۸ ق/۱۳ و ۱۴م
شیخ محمد غروی کاشانی، از علمای مجاهد ایران در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار