محمد ترکه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد ترکه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوحامد صدرالدین محمد ترکه اصفهانی، از حکما و متکلّمین قرن هشتم هجری و نویسنده کتاب «قواعد التّوحید»
جلال‌الدین محمد ترکه اصفهانی، از بزرگان آل ترکه در اصفهان و از معاصران شاه عبّاس صفوی
محمد بن علی ترکه اصفهانی، محمّد بن علیّ بن محمّد ترکه، از علماء قرن نهم هجری در اصفهان
افضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی (عالم)، خواجه افضل‌الدّین محمّد صدر بن حبیب‌اللّه ترکه اصفهانی، یکی از سرشناسان سلسله آل ترکه و مقتول در قرن نهم هجری
افضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی (فقیه)، خواجه افضل‌الدّین محمّد ترکه اصفهانی، فقیه محدّث و از دانشمندان قرن دهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار