محمد بن موسی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن موسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:
امامزاده محمد بن موسی، مزار فرزند امام موسی کاظم (علیه‌السّلام) در روستای عواتق، اطراف شهر دیالی در کشور عراق
محمد بن موسی سبزقبا، فرزند بلافصل امام کاظم (علیه‌السلام) و برادر امام رضا (علیه‌السلام)، از امامزادگان مشهور دزفول
محمد بن موسی واسطی، ابوبکر محمدبن موسی واسطی، مشهور به ابن فرغانی، از مشایخ مشهور صوفیه در قرن چهارم هجری
امامزاده محمد اصغر بن موسی، مزار امامزاده محمد اصغر فرزند امام کاظم (علیه‌السّلام)، در ناحیه ابوصیدا، اطراف شهر دیالی در کشور عراق
محمد بن موسی تمیمی، از فرماندهان عصر بنی‌امیه و کشته شده در جنگ با شبیب خارجی به سال ۷۶ قمری
محمد بن موسی رازی کنانی، از تاریخ‌نگاران اهل ری در قرن سوم قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار