محمد بن غالب تمتام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتَمتام، محمدبن غالب، مکنّا به ابوجعفر، محدّث قرن سوم می‌باشد.


زندگی نامه

[ویرایش]

وی را تمّار ضبّی بصری نیز خوانده‌اند و در سال ۱۹۳ به دنیا آمد. از زندگی او اطلاعی در دست نیست، جز آن‌که از کسانی چون عفان بن مسلم ، مسلم بن ابراهیم و ابونعیم حدیث شنید و در بغداد از محدّثان مشهور و ثقة اهل سنّت بود.

شاگردان

[ویرایش]

جعفربن بحتری ، اسماعیل صفّار ، ابوبکر شافعی و جمعی دیگر نیز از او روایت کرده‌اند.

وفات

[ویرایش]

تمتام در سال ۲۸۳ در بغداد درگذشت.
[۲] خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۳، ص۱۴۶.
[۳] صفدی، الوافی بالوفیات، ج۴، ص۳۰۷.
[۴] محمدبن احمد ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۶۱۵، حیدرآباد دکن ۱۳۸۸ـ۱۳۹۰/ ۱۹۶۸ـ۱۹۷۰.


محدّث بودن نوه تمتام

[ویرایش]

ابومحمد حسن بن عثمان معروف به تمتامی ، نوه دختری وی، نیز از مشاهیر محدّثان بود که در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر از عبداللّه بن اسحاق مداینی حدیث نقل می‌کرد، او در سال ۳۳۸ به نیشابور رفت و به روایت حدیث پرداخت. حاکم نیشابوری و دیگران از او حدیث نقل کرده‌اند. سپس به ماوراءالنهر ( ترکستان ) رفت و در سال ۳۴۵ یا ۳۴۶ در چاچ / شاش درگذشت.
[۶] مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ج۱، ص۳۴۹.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) خطیب بغدادی، تاریخ بغداد.
(۲) محمدبن احمد ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، حیدرآباد دکن ۱۳۸۸ـ۱۳۹۰/ ۱۹۶۸ـ۱۹۷۰.
(۳) صفدی، الوافی بالوفیات.
(۴) مدرس تبریزی، ریحانة الادب.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۳، ص۳۶۱.    
۲. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۳، ص۱۴۶.
۳. صفدی، الوافی بالوفیات، ج۴، ص۳۰۷.
۴. محمدبن احمد ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۶۱۵، حیدرآباد دکن ۱۳۸۸ـ۱۳۹۰/ ۱۹۶۸ـ۱۹۷۰.
۵. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۳، ص۳۶۱.    
۶. مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ج۱، ص۳۴۹.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تمتام»، شماره۳۸۶۱.    


رده‌های این صفحه : تراجم | حدیث شناسی | محدثین اهل سنت
جعبه ابزار