محمد بن علی ترکه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّد بن علیّ بن محمّد ترکه، از علماء قرن نهم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن علیّ بن محمّد ترکه، از علماء و فضلای قرن نهم هجری است. سالک‌الدّین محمّد سعدی حموی متولّد به سال ۸۴۷ق از او اجازه روایت و ریاست داشته است.
[۱] عثیمین، محمد بن صالح، الضّیاء الّلامع، ص۱۱۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عثیمین، محمد بن صالح، الضّیاء الّلامع، ص۱۱۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۶۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۳.    


جعبه ابزار