محمد بن علی بن ابی‌طالب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر برخی از منابع از محمد الاوسط بن علی (علیه‌السّلام) نیز به عنوان یکی از شهدای کربلا یاد شده است.
[۲] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، ابن المؤلف، چاپ اول، ج۶، ص۴۷۳.نام مادر

[ویرایش]

او از مادری قریشی به نام امامه بنت ابی‌ العاص بن ربیع متولد شد.
طبری می‌گوید: محمد بن علی بن ابی‌طالب، مادرش کنیز بود.

همراهی امام حسن و امام حسین

[ویرایش]

گفته شده که او پس از شهادت پدر بزرگوارش علی (علیه‌السّلام) به امام حسن (علیه‌السّلام) پیوست و بعد از شهادت ایشان به امام حسین (علیه‌السّلام) و یارانش ملحق شد و ایشان را از مدینه تا کربلا همراهی کرد.

جزو شهدای کربلا

[ویرایش]

مورخان، محمد بن علی را جزو شهدای کربلا ذکر کرده‌اند.
[۷] مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۲۵۸.

در روز عاشورا او از برادر اذن میدان گرفت و در حالی که رجز می‌خواند:
شیخی علی (علیه‌السّلام) ذو الفخار الاطول من‌هاشم الصدق الکریم المفضل
هذا حسین (علیه‌السّلام) بن النبی المرسل عنه نحامی بالحسام المصفل
تفدیه نفسی من اخی مبجل
«رهبر و بزرگم علی (علیه‌السّلام) است دارای افتخار فراوان از خاندان صادق، بزرگوار و با فضیلت بنی‌هاشم؛ این حسین (علیه‌السّلام) پسر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) است که من با شمشیر برنده از او دفاع می‌کنم. جانم را فدای برادری می‌کنم که عظمتش موجب وقار من شده است»
به دشمن حمله برد. پس از مدتی نبرد دشمن از همه سو او را محاصره کرد و اسبش را پی کردند او از اسب به زیر آمد و پس از‌ اندکی مبارزه سرانجام به شهادت رسید.
[۱۰] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین فی انصار الحسین (علیه‌السّلام)، بی‌جا، چاپ چهارم، ۱۴۱۰، ص۲۶۲
طبری می گوید: محمد بن علی بن ابی طالب، که مادرش کنیز بود، به دست مردی از بنی ابان بن دارم به شهادت رسيد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۹، ج۹، ص۱۲۵.    
۲. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، ابن المؤلف، چاپ اول، ج۶، ص۴۷۳.
۳. ابن‌ سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۹۹۰، ج۳، ص۱۴.    
۴. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷، ج۲، ص۱۹۳.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۴۶۸.    
۶. ابن سعد، ترجمة الحسین و مقتله علیه‌السلام، ص۷۶.    
۷. مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۲۵۸.
۸. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۲۶۰.    
۹. سید عبدالمجید، ذخیرة الدارین، نجف اشرف، مرتضویه، ۱۳۴۵، ص۳۱۵.    
۱۰. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین فی انصار الحسین (علیه‌السّلام)، بی‌جا، چاپ چهارم، ۱۴۱۰، ص۲۶۲
۱۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۴۶۸.    
۱۲. ابن سعد، ترجمة الحسین و مقتله علیه‌السّلام، ص۷۳.    
۱۳. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص۹۰.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شهدای اهل بیت (علیهم‌السلام) در کربلا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳.    
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۸۳۳.


جعبه ابزار