محمد بن داود بن جرّاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن داود بن جرّاح، وزیر ابن معتز، شاعر، نویسنده و دبیری آگاه از تاریخ و احوال مردم و دولت‌ها در قرن سوم قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله، محمد بن داوود بن جرّاح، دوست و وزیر خلافت یک روزه ابن معتز بود، لیکن گروهی از سرداران هواخواه مقتدر و مادرش شغب که مونس سردار در راسشان بود، گردهم آمدند و ابن معتز را برکنار کرده، کشتند. ابن جراح پنهان شد و پس از مدتی خود را ظاهر کرد و به اشاره و دستور ابوالحسن بن فرات، وزیر مقتدر کشته شد.
ابن جرّاح نویسنده و دبیری آگاه از تاریخ و احوال مردم و دولت‌ها بود و هم چنین شاعری بود که کم شعر می‌سرود. از تالیفات او، الورقه در احوال و تراجم شاعران، الشعر و الشعراء، کتاب الوزراء و... است. ابن جراح در ۴۹ سالگی کشته شد.
[۳] صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۳، ص۶۱.
[۶] ابن عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۲، ص۲۲۵.
[۷] جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزراء و الکتّاب، ص۳۱۴.
[۸] بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ج۳، ص۱۶.
[۹] فروخ، عمر، تاریخ الادب العربی، ج۲، ص۳۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن شاکر کتبی، محمد بن شاکر، فوات الوفیات، ج۳، ص۳۵۳.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۲، ص۳۲۰.    
۳. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۳، ص۶۱.
۴. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۴۳۲.    
۵. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۶۱.    
۶. ابن عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۲، ص۲۲۵.
۷. جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزراء و الکتّاب، ص۳۱۴.
۸. بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ج۳، ص۱۶.
۹. فروخ، عمر، تاریخ الادب العربی، ج۲، ص۳۸۲.
۱۰. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۶، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۴.


جعبه ابزار