محمد بن جعفر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن جعفر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن جعفر خرائطی، خرائطی، ابوبکر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل، محدّث و ادیب قرن سوم هجری
محمد بن جعفر مشهدی، معروف به ابن مشهدی از عالمان جلیل القدر شیعی
محمد بن جعفر مغربی، ابوالفرج مغربی محمد بن جعفر از افراد مشهور خاندان بنو مغربی و وزیر المستنصر خلیفه فاطمی
محمد بن جعفر دیباج، یکی از فرزندان امام جعفر صادق (علیه‌السّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار