محمد بن جعفر مشهدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«ابو عبدالله محمد بن جعفر بن علی المشهدی الحائری، معروف به ابن مشهدی» از عالمان جلیل القدر شیعی است که اصحاب بر کتاب «المزار الکبیر» وی اعتماد ورزیده و بدان استناد جسته‌اند. وی از مشایخ بزرگ حدیث است که نامش در بسیاری از اجازات دیده می‌شود هر چند اطلاع چندانی در مورد شخصیت وی در دست نیست. وی در قرن ششم هجری می‌زیسته است.


مشایخ

[ویرایش]

برخی مشایخ وی عبارتند از: ابوعبدالله محمد بن علی بن شهر آشوب، محمد بن ابوالقاسم طبری، ابومحمد عبدالله بن جعفر دوریستی، شاذان بن جبرئیل قمی، ابو الحسین یحیی بن حسن بطریق، ورام بن ابی فراس، پدرش جعفر بن علی مشهدی و غیره.

شاگردان

[ویرایش]

همچنین شاگردان و کسانی که از وی روایت می‌کنند عبارتند از: فخار بن معد الموسوی، محمد بن جعفر بن نما الحلی، علی بن الحسین بن حماد الواسطی و هبة الله بن سلمان.

آثار

[ویرایش]

المزار الکبیر، بغیة الطالب و ایضاح المناسک مرحوم محدث نوری از کتابی با عنوان «المصباح» نیز در جمله آثار وی نام می‌برد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

المزار الکبیر (کتاب)


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه‌ابزار