محمد بن اسحاق مروزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن اسحاق مروزی، از راویان حدیث اهل‌سنت قرن سوم قمری در بغداد بود. وی از احمد بن حنبل حدیث شنید و در بغداد به روایت احادیث پرداخت و بسیاری از حافظانِ حدیث، از او روایت کرده‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن، محمد بن اسحاق بن ابراهیم بن مخلد مروزی، معروف به ابن راهویه در مرو زاده و در نیشابور بزرگ شد. آن‌گاه به بغداد سفر کرد و از احمد بن حنبل حدیث شنید و در آن شهر به روایت احادیث پرداخت و بسیاری از حافظانِ حدیث، از او روایت کرده‌اند. او دانای به فقه بود، احادیث صحیح روایت می‌کرد و طریقه‌اش استوار بود. قرمطیان او را همراه دیگر حاجیان در بازگشت از مکه کشتند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۳، ص۵۳.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۳۳۵.    
۴. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۰۲.    
۵. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۳، ص۱۶۱-۱۶۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۰.


جعبه ابزار