محمدرضا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدرضا ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمدرضا حکیمی، معروف به ابوالملّه، از علمای مبارز مشروطه‌خواه
محمدرضا اصفهانی، از علمای قرن چهاردهم
محمدرضا بن عبدالمطلب تبریزی، فقیه، خطیب، خوش‌نویس و شاعر شیعی قرن دوازدهم
محمدرضا تنکابنی، از علمای قرن چهاردهم
محمدرضا جباری‌، از محققین حوزه علمیه قم
محمدرضا جرقوئیه‌ای، از علمای شهید معاصر
محمدرضا قمشه‌ای، وی شخصیت برجسته علمی در رشته حکمت و عرفان
محمدرضا کرمانی، از علمای معاصر و از مبارزین با طاغوت
محمدرضا مسجدشاهی، معروف به آقا رضا اصفهانی، فقیه و دانشمند معاصر
محمدرضا مظفر، از علمای شیعه است
محمدرضا معزّی دزفولی، از علما و فقهای معاصر
محمدرضا مهدوی کنی، یکی از علمای فعال در مبارزات سیاسی در مقابل رژیم شاه
محمدرضا والی زاده معجزی، محقق و پژوهشگر معاصر
محمد رضا توسلی محلاتی، از نمایندگان امام خمینی در حج ۱۴۰۰ق./ ۱۳۵۹ ش. و ۱۴۰۱ ق./۱۳۶۰ ش
محمد رضا فوادیان‌، از نویسندگان معاصر
محمد رضا لاهوری مولوی، از صوفیان شیعه مذهب هند در قرن یازدهم هجری قمری

سیّدمحمدرضا بن سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، سیّدمحمدرضا بن سیدمحمدمهدی بحرالعلوم تنها پسر بازمانده از بحرالعلوم
سید محمدرضا سعیدی، از علمای معاصر شیعه و از مبارزان و شهدای انقلاب
سید محمدرضا شیرازی، معروف به مجدد ثانی و صاحب موسوعه صد و ده جلدی «الفقه» و اولین نوه آیت‌الله العظمی سید میرزا مهدی شیرازی
سید محمد رضا گلپایگانی، از مراجع بزرگ و علمای معاصر شیعه
سید محمد رضا جلالی حسینی‌، از عالمان و محققان و نسخه شناسان معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار