محمدرضا جباری‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجة الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جباری در سال ۱۳۴۴ در شهر قم متولد شد.


شرح حال

[ویرایش]

کارشناسی ارشد وی تاریخ اسلام و دکترای او در رشته علوم قرآن و حدیث است.
ایشان که عضو هیئت علمی مؤسسة آموزشی- پژوهشی امام خمینی رحمة‌الله‌علیه قم است، مسئولیت‌هایی در مراکز آموزشی حوزه و مراکز علمی تحقیقاتی بر عهده دارد.

آثار

[ویرایش]

آثار ایشان علاوه بر کتاب سازمان وکالت، دو کتاب تاریخ قرآن ومکتب حدیثی قم است. همچنین مقالاتی در مجلات تخصصی از وی منتشر شده است مانند «نقش و جایگاه توقیعات در عصر غیبت صغری». جباری همچنین به اتفاق سه تن از دوستانش کتاب تاریخ عصر غیبت را به رشتة تحریر در آورده‌اند.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار کتابخانه مهدویت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار