محمدربیع بن محمد خوانساری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدربیع بن محمد خوانساری اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامحمّدربیع بن آقارضی‌الدّین محمّد بن آقاحسین خوانساری از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان سکونت داشته و در سال ۱۱۵۹ق به هند رفته و مورد احترام محمّدشاه پادشاه هند واقع شده و میرزا نجف‌خان به تعظیم او کوشیده است. به ندرت شعر می‌گفت [لذا نسبت دادن دیوان شعر به او از سوی مؤلّف «الذریعه» جای تامّل است.]
این بیت از اوست:
کی سر و برگ تماشای بهار است مرا ••••• گل به چشم از غم هجران تو خار است مرا
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۶۰.
[۲] العجمی، فالح شبیب، صحف ابراهیم، ص۱۴۶.
[۳] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۲۸۸.
[۴] ایمان، رحیم علی‌خان، تذکره منتخب اللطایف، ص۳۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۶۰.
۲. العجمی، فالح شبیب، صحف ابراهیم، ص۱۴۶.
۳. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۲۸۸.
۴. ایمان، رحیم علی‌خان، تذکره منتخب اللطایف، ص۳۰۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۳، ص۳۲.    


جعبه ابزار