محمدحسین چلبی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسین چلبی اصفهانی، از شعراء و خَیِّرین قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد حسین چلبی، از شعراء و خَیِّرین قرن یازدهم هجری است. از تبریزیان ساکن محلّه عباس‌آباد بوده و در این محلّه مسجد، حمام و بازاری در جنب منزل خود ساخته که به نام او معروف بوده است. به قول «میرزا طاهر نصرآبادی» در کمال مردمی و آدمیت و صلاح و پاکیزگی وضع و پرهیزگاری بوده و شعر نیز می‌سروده است. برادرش محمّدقاسم نیز شاعر بوده است. این رباعی از محمّدحسین چلبی است:
اندر سفر و حضر‌ ای صاحب هوش ••••• هم راز بود کتاب از من بنیوش
گُنگی است سخن گوی و بشیری است نذیر ••••• آنگه که شوی ملول گردد خاموش
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۶۹-۱۷۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۱۵.
[۴] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۱۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۶۹-۱۷۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۱۵.
۳. آقابزرگ تهرانی محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۲۵۱.    
۴. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۱۰۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۸۹.    جعبه ابزار