محمدحسین بن ملامیرزا ظهیری مهرآبادی اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسین بن ملامیرزا ظهیری مهرآبادی اردستانی اصفهانی، عالم فاضل متّقی، از علمای قرن چهاردهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّا محمّد حسین ظهیری اردستانی ابن ملّا میرزای مهرآبادی، عالم فاضل متّقی، از علمای قرن چهاردهم هجری. وی در قریه «مهرآباد» اردستان متولّد شده و تحصیلات خود را نزد پدر شروع نمود. سپس به کاشان رفته و در مدرسه سلطانی از محضر سیّدمحمّد علوی بروجردی نحو، صرف و معانی و بیان و از محضر میرزا فخرالدّین نراقی فقه و اصول را آموخته و سپس به اصفهان رفت و از درس میرزا بدیع درب امامی و میرزا عبدالعلی هرندی و آخوند ملّامحمّد کاشانی مستفیض شد. او پس از فوت پدر به رسیدگی امور شرعی منطقه سفلای اردستان پرداخته و مرجع مسائل شرعی مردم آن حدود بوده است. در تنظیم نوشته‌جات شرعی زبردست بوده و خط شکسته را خوش می‌نوشته و اغلب به منبر می‌رفته و با صوت خوش خود به موعظه و ذکر مصیبت معصومین (علیهم‌السّلام) می‌پرداخته است.

وفات

[ویرایش]

سرانجام در شب پنج‌شنبه ۲۵ ذیحجه ۱۳۵۴ق وفات یافته و در قبرستان قریه «مهرآباد» مدفون شد. وی پدر محقّق توانا مرحوم ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی بود.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۹۷-۲۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۹۷-۲۹۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۷۷-۷۷۸.    جعبه ابزار