محمدحسن سکوت‌علی‌شاه بن محمدابراهیم دهکردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن سکوت‌علی‌شاه بن محمدابراهیم دهکردی اصفهانی، از عرفای اواخر دوره قاجاریه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدحسن دهکردی معروف به «آقازاده» فرزند آخوند ملّامحمّدابراهیم دهکردی، از عرفای اواخر دوره قاجاریه است به لقب «سکوت‌علی شاه» ملقّب بوده و چندی نزد حاج ملّا‌هادی سبزواری تلمُّذ نموده است. وی در سال ۱۳۲۲ق وفات یافته و در دهکرد [شهرکرد کنونی] مدفون شد. او پدر عالم فاضل یوسف آل‌ابراهیم است.
[۱] بختیاری، ابوالفتح اوژن، تاریخ چهارمحال، ص۷۷-۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بختیاری، ابوالفتح اوژن، تاریخ چهارمحال، ص۷۷-۷۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۶.    جعبه ابزار