محمدحسن بن محمدحسین بافرانی نائینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن بن محمدحسین بافرانی نائینی اصفهانی، از فضلاء و کاتبان قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدحسن بن ملّامحمّدحسین بافرانی، [از فضلاء و کاتبان قرن سیزدهم هجری و از اهالی قریه «بافران» نائین] در سال ۱۲۳۸ق نسخه‌ای از معالم الاصول را کتابت نموده است. نسخه به شماره ۷۳۹ در کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی، ج۲، ص۱۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی، ج۲، ص۱۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۷۵.    جعبه ابزار