محمدحسن بن محمدابراهیم شیروانی گزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن بن محمدابراهیم شیروانی گزی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج محمّدحسن بن محمّدابراهیم بن محمّدعلی‌بیک شیروانی گزی اصفهانی، عالم فاضل محقّق. در قریه جز [گز] بُرخوار متولّد شده و پس از تحصیل نزد علماء اصفهان به نجف اشرف مشرّف گردیده و نزد علمای اعلام آنجا از جمله شیخ مرتضی انصاری تلمّذ نموده، سپس به اصفهان آمد و در مدرسه صدر بازار به تدریس فقه و اصول پرداخت.
وی در اصفهان معزّر و محترم و نزد علماء مقبول القول و مورد احترام خاص و عام بوده است.
اعقاب ایشان با نام‌خانوادگی شیروانی در اصفهان ساکن و عموماً اهل فضل و دانش بوده‌اند. در محلّه پاقلعه کوچه‌ای به نام کوچه شیروانی‌ها احتمالاً به همین خاندان و اجداد صاحب عنوان است.

وفات

[ویرایش]

سرانجام در شب دوشنبه ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۲۶ق در اصفهان وفات یافته، در تکیه گزی‌ها در تخت فولاد مدفون گردید و جنازه پس از چند سال به نجف اشرف نقل گردیده و مدفون شد.

تألیفات

[ویرایش]

از آثار او مجمع الرسائل است که عدّه‌ای از مجتهدین از جمله سیّداسماعیل صدر، آقاسیّدمحمّدباقر درچه‌ای، شیخ محمّدتقی آقانجفی، حاج‌آقا حسین بروجردی، آخوند خراسانی و آقاسیّدمحمّد کاظم یزدی بر آن حاشیه فتوائیه مرقوم نموده‌اند و در سال ۱۳۲۷ق چاپ سنگی شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۸۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۷۹-۱۸۰.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شخصی سیّد ناصر میبدی، ج۱، ص۸۴.

[درویش عباس گزی از شعرای معروف گز و بُرخوار به لهجه گزی شعری درباره بازگشت او از مکه معظمه و عتبات عالیات به اصفهان سروده است.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۸۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۷۹-۱۸۰.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شخصی سیّد ناصر میبدی، ج۱، ص۸۴.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۰، ص۲۹-۳۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۴-۴۴۵.    جعبه ابزار