محمدحسن اصفهانی (کاتب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن اصفهانی (کاتب)، خوشنویس هنرمند و کاتب ماهر قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدحسن اصفهانی، [خوشنویس هنرمند و کاتب ماهر قرن سیزدهم هجری] در سال ۱۲۴۳ق «قرآن مجید» را به خط نسخ نوشته و به شماره ۵ در کتابخانه چهلستون مسجد جامع [در تهران] موجود است. همین نویسنده «سوره حشر» و «سوره فتح» [را نوشته] و به شماره ۱۱ در همین کتابخانه موجود است.
[۱] مدرسی طباطبائی، سیدحسین و رضا استادی، آشنایی با چند نسخه خطی، ج۱، ص۳۰۷-۳۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدرسی طباطبائی، سیدحسین و رضا استادی، آشنایی با چند نسخه خطی، ج۱، ص۳۰۷-۳۰۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۰-۴۴۱.    


جعبه ابزار