محمدحسن اصفهانی (نسخ‌نویس)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن اصفهانی (نسخ‌نویس)، از خوش‌نویسان خط نسخ در دوره قاجاریه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]
محمّدحسن اصفهانی، از خوش‌نویسان خط نسخ در دوره قاجاریه است. وی نسخه‌ای از قرآن مجید را به خط نسخ خوش در سال ۱۲۶۰ق کتابت نموده که در کتابخانه سلطنتی سابق موجود است.
[۱] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۱۵۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۱۵۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۱.    


جعبه ابزار