محمدجعفر بن مهدی هرندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدجعفر بن مهدی هرندی اصفهانی، معروف به آقامحمّد بزرگ عالم فاضل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامحمّدجعفر بن حاج ملّامهدی بن حاج محمّدظهیر بن حاج محمّدسمیع بن حاج خدابخش هرندی اصفهانی، عالم فاضل. وی در خاندانش به «آقامحمّد بزرگ» معروف بوده و امور شرعیّه اردستان و هرند به او محوّل شده بود و از طرف آقامحمد خان قاجار تولیّت مدرسه جدّه را بر عهده داشت. وی در سال ۱۲۰۳ق وفات یافته و در بقعه‌ای مخصوص در محلّه جولاباد هرند مدفون گردید.
[۱] جناب، میرسیدعلی، الاصفهان (رجال و مشاهیر)، ص۶۸۵.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۱، ص۱۵۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۴۳.

برخی کتب نیز به خط او کتابت شده که عبارتند از:
۱. «خزائن الجواهر السلطانی» تالیف: میرمحمّدحسین خاتون‌آبادی که در رجب ۱۱۵۴ق به خط نسخ نوشته و نسخه به شماره ۷۳۱ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۴] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۲، ص۳۲۸.
۲. «کفایة المقتصد» تالیف: محقق سبزواری، که در ۵ ربیع الاوّل ۱۱۷۴ق به خط نسخ آن را نوشته است، نسخه به شماره ۷۲۴۴ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی موجود است.
[۵] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۱۹، ص۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جناب، میرسیدعلی، الاصفهان (رجال و مشاهیر)، ص۶۸۵.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۱، ص۱۵۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۴۳.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۲، ص۳۲۸.
۵. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۱۹، ص۴۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۴.    جعبه ابزار