محمدجعفر بن محمود مذهب قهپایه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدجعفر بن محمود مذهب قهپایه‌ای اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّا محمّد جعفر مذهب بن میرزا محمود قهپایه‌ای، شاعر ادیب و در جوانی مالیه متقال فروشی را اجاره کرده و از آن طریق امرار معاش می‌نمود. گاهی شعر می‌سرود و «مذهب» تخلّص می‌کرد و تا سال ۱۰۸۳ق در قید حیات بود.
این بیت از اوست:
شود هر گه فروزان شمع رخسارش ز بی تابی ••••• چو پروانه به گِردش گردد و سوزد نگاه من
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۹۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۲.    جعبه ابزار