محمدجعفر بن محمدحسین موسوی شهرستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمّدجعفر بن میرزا محمّدحسین بن میرزا محمّدمهدی موسوی شهرستانی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدجعفر بن میرزا محمّدحسین بن میرزا محمّدمهدی موسوی شهرستانی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری و نواده دختری آقامحمّدعلی کرمانشاهی است. در کربلا ساکن بوده و چون از طرف حاج سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی، شبهاتی درباره موقوفات شهرستانی‌ها شد، به اصفهان مهاجرت کرده و خدمت مرحوم حجةالاسلام شرفیاب گردیده و مباحثاتی انجام داد.

تالیفات

[ویرایش]

وی را تالیفاتی است از جمله:
۱. «رساله در انساب وحید بهبهانی» ۲. «رساله در دفع شبهات وارده بر موقوفات میرزا فضل‌اللَّه» به عربی ۳. رساله دیگری به همین موضوع به فارسی ۴. «رساله در جواز تقلید میّت» ۵. «رساله در غیبت» ۶. «رساله در غنا» ۷. «رساله در حکم عصیر» ۸. «رساله در حکم آب گوشتی که در حال جوشیدن قطره خون در آن بیفتد» (ظاهراً این دو رساله اخیر از افادات مرحوم سیّدحجّةالاسلام و مورد بحث آن بزرگوار بوده است.)
[اغلب کتاب‌های فوق در کتابخانه عالم محقّق حاج سیدعلی شهرستانی حائری در کربلا وجود داشته و او پس از اقامت در مشهد مقدس آنها را به آنجا انتقال داده است.]

وفات

[ویرایش]

میرزا سیّدجعفر شهرستانی در سال ۱۲۶۰ق در کرمانشاه وفات یافته و جنازه را به کربلا منتقل ساخته و در آنجا مدفون نموده‌اند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۲۲۱.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۵، ص۱۶۳۳.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۱، ص۲۴۸.
[۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۰۵.
[۸] وحید بهبهانی، ص۳۳۳.
[۹] دوانی، علی، علّامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۵۴۹.
[۱۰] دوانی، علی، علّامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۵۷۰.
[۱۱] ‌هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص۱۸۴-۱۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۲۲۱.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۵، ص۱۶۳۳.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۱، ص۲۴۸.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۳۸۷.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۴، ص۳۹۰.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۱، ص۸.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۰۵.
۸. وحید بهبهانی، ص۳۳۳.
۹. دوانی، علی، علّامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۵۴۹.
۱۰. دوانی، علی، علّامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۵۷۰.
۱۱. ‌هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص۱۸۴-۱۸۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۹۴-۲۹۵.    جعبه ابزار