محمدجعفر بن غلام‌علی نجف‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدجعفر بن غلام‌علی نجف‌آبادی اصفهانی، از خوشنویسان و کاتبان قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمدجعفر بن غلام‌علی نجف‌آبادی، از خوشنویسان و کاتبان قرن سیزدهم هجری است. وی کتاب «زاد المعاد» علّامه مجلسی را سال ۱۲۳۶ه. ق کتابت نموده و نسخه آن در کتابخانه الزهراء اصفهان موجود است.
همچنین او در روز دوشنبه ۲۴ صفر ۱۲۳۲ق ضمن مجموعه‌ای به خط شیخ مطالبی نوشته است. نسخه به شماره ۱۶۸۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۲۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۲۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۴.    جعبه ابزار