محمدتقی بن محمدقاسم استرآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملّامحمّدتقی بن ملّامحمّدقاسم بن ملّامحمّدشفیع بن ملّامحمّدعلی استرآبادی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّامحمّدتقی بن ملّامحمّدقاسم بن ملّامحمّدشفیع بن ملّامحمّدعلی استرآبادی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان. جدّش ملّامحمّدعلی استرآبادی داماد مجلسی اوّل است. خود ملّامحمّدتقی دختر آقامحمّدمهدی بن آقا‌هادی بن ملّامحمّدصالح مازندرانی را به ازدواج خود درآورده است. و ملّامحمّدصالح مازندرانی نیز داماد ملّامحمّدتقی مجلسی بوده است. سال فوت و دیگر مشخصّات زندگی او به دست نیامد.
[۱] طبرسی نوری، حسین‌بن‌محمدتقی، فیض قدسی، ص۲۲۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی نوری، حسین‌بن‌محمدتقی، فیض قدسی، ص۲۲۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۷۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۴۶-۲۴۷.    جعبه ابزار