محمدتقی بن محمدعلی خوشنویس اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدتقی بن محمّدعلی اصفهانی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدتقی بن محمّدعلی اصفهانی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری است که در ربیع الثّانی ۱۲۵۲ق کتابت قرآنی را به خط نسخ در اصفهان برای حاج میرزا فضل‌اللّه، للِه عباس میرزا نوشته است و به شماره ۱ در کتابخانه ملّی ملک تهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست کتابخانه ملک، ج۱ ص۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست کتابخانه ملک، ج۱ ص۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۴۳.    جعبه ابزار