محمدتقی بن محمدحسین شهرستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدتقی بن محمّدحسین شهرستانی از فضلاء و نویسندگان کُتُب در قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدتقی بن محمّدحسین شهرستانی [از فضلاء و نویسندگان کُتُب] در روز سه‌شنبه ۱۲ ربیع الاوّل ۱۰۸۷ق کتاب «الرّعایه فی درایه الحدیث» شهید ثانی را به خطّ نسخ نوشته و شیخ علی بن محمّد بن حسن بن شهید ثانی اجازه‌ای در پشت کتاب به او داده است.
نسخه ضمن مجموعه شماره ۳۰۷۲ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه، ج۱۱، ص۲۰۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه، ج۱۱، ص۲۰۱۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۲۳.    جعبه ابزار