محمدتقی بن علی‌نقی ادیب طوسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزامحمّدتقی ادیب طوسی بن میرزاعلی‌نقی ملّاباشی، نویسنده و روزنامه نگار در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزامحمّدتقی ادیب طوسی بن میرزاعلی‌نقی ملّاباشی، نویسنده و روزنامه نگار. در اصفهان متولّد شد و تحت تربیت پدر قرا گرفت و به تحصیل علم و ادب پرداخت و از دانشمندان آن عهد از جمله میرزا یحیی مستوفی بیدآبادی بهره گرفت. وی پس از وقوع انقلاب مشروطیت، در روزنامه «زاینده رود» به مدیریت «معین‌الاسلام خوانساری» به نوشتن مقاله پرداخت و چندی بعد مدیر آن روزنامه شد. و خود او بالاخره در اسفند ۱۲۹۹ش روزنامه «صبح امید» را منتشر کرد که تا سال ۱۳۰۵ش به چاپ می‌رسید. او همچنین مدیر مدرسه معرفت و یکی از اعضای هیات مدیره مدرسه ایمانیه بود.
او مردی آزادی‌خواه و طرفدار مشروطه بود و در مقالات خود به استبداد و نقض قانون اساسی اعتراض می‌کرد. ادیب طوسی در سه‌شنبه ۲۹ ربیع الثّانی ۱۳۶۲ق وفات یافته و در تکیه بروجردی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۸.
[۳] خلیلیان، حمید و اصغر منتظرالقائم، بوستان فضیلت، ص۳۵۸-۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۸.
۳. خلیلیان، حمید و اصغر منتظرالقائم، بوستان فضیلت، ص۳۵۸-۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۴۲.    جعبه ابزار