محمدتقی بن حیدرعلی مجلسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمّدتقی بن میرزا حیدرعلی بن عزیزاللَّه بن محمّدتقی به محمّدکاظم بن عزیراللَّه بن ملّامحمّدتقی مجلسی، عالم فاضل، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدتقی بن میرزا حیدرعلی بن عزیزاللَّه بن محمّدتقی به محمّدکاظم بن عزیراللَّه بن ملّامحمّدتقی مجلسی، عالم فاضل، در اصفهان ساکن بوده و پدرش در سال ۱۲۰۵ق برای او اجازه نوشته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۴۹.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۱، ص۲۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۴۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۱، ص۲۱۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۷.    جعبه ابزار