محمدتقی‌ بن عبدالرسول‌ نجفی جواهری‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری، آل، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌ است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، محمدتقی‌ بن عبدالرسول‌ نجفی جواهری‌ است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فرزند عبدالرسول‌ جواهری‌، شیخ‌ محمدتقی‌، در ۱۳۰۱ ش به‌دنیا آمد.
نزد پدر خود، میرزاباقر زنجانی‌، سیدمحسن‌ حکیم‌ و سیدابوالقاسم‌ خوئی‌ درس‌ خواند.
وی‌ که‌ امام‌ جماعتِ مسجد جواهری نجف‌ بود، از سوی‌ حکومت‌ بعث‌ عراق‌ دستگیر شد و در ۱۳۵۹ ش به‌ شهادت‌ رسید.

آثار

[ویرایش]

تألیفات‌ او عبارت‌اند از: مدارک‌ العروه الوثقی‌؛ غایة المأمول‌ فی‌ علم‌ الاصول‌؛ درر الجواهر (دیوان‌ شعر)؛ منظومة فی‌ فروع‌ العلم‌ الاجمالی‌؛ و رسالاتی‌ در فقه‌ و اصول‌.
[۱] محمدهادی‌ امینی‌، معجم‌ رجال‌ الفکر و الادب‌ فی‌ النجف‌ خلال‌ الف‌ عام‌، ج۱، ص۳۷۴، نجف‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۲] عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۳۲، (جزوه‌ تکثیر شده‌).
[۳] محمد غروی‌، مع‌ علماء النجف‌ الاشرف، ج۲، ص۵۵۷، بیروت‌ ۱۴۲۰/۱۹۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدهادی‌ امینی‌، معجم‌ رجال‌ الفکر و الادب‌ فی‌ النجف‌ خلال‌ الف‌ عام‌، ج۱، ص۳۷۴، نجف‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۲. عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۳۲، (جزوه‌ تکثیر شده‌).
۳. محمد غروی‌، مع‌ علماء النجف‌ الاشرف، ج۲، ص۵۵۷، بیروت‌ ۱۴۲۰/۱۹۹۹.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواهری»، شماره۵۱۷۳.    جعبه ابزار