محمدباقر یزدی ثانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر یزدی ثانی، از ریاضی‌دانان دانشمند عهد صفویه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمدباقر یزدی ثانی بن محمدحسین بن محمدباقر یزدی، از ریاضیدانان دانشمند عهد صفویه و نوه محمدباقر یزدی مؤلف کتاب «عیون الحساب» است. وی در زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی می‌زیسته و تا حدود سال ۱۱۰۷ق در قید حیات بوده است.

تألیفات

[ویرایش]

این کتاب‌ها از اوست:
۱. «شرح خلاصه الحساب» که آن را در سال ۱۰۹۹ق تالیف نموده و به شماره ۱۲۸۹۴ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی نجفی موجود است. ۲. «کفایة اللّباب فی شرح مشکلات عیون الحساب» که آن را به شاه سلطان حسین تقدیم نموده و به شماره ۹۴۱۰ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی نجفی وجود دارد.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۳۲، ص۷۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۳۲، ص۷۰۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۵-۸۶.    جعبه ابزار