محمدباقر طبیب پوده‌ای سمیرمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزامحمّدباقر طبیب، طبیب حاذق و ماهر اصفهانی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزامحمّدباقر طبیب بن حاج محمّداسماعیل بن ابراهیم بن حسین‌علی بن شمس‌علی پوده‌ای سمیرمی اصفهانی، طبیب حاذق و ماهر، در حدود سال ۱۳۰۰ه. ق متولّد شد. تحصیلات خود را در طب نزدحاج‌ میرزامحمّدباقر حکیم باشی انجام داده و به طبابت پرداخت. وی در اصفهان و حبیب‌آباد برخوار، جندق و انارک به طبابت مشغول بود. سرانجام در شب ۱۱ ربیع الاوّل ۱۳۷۰ه. ق در اصفهان وفات یافته و در صحن تکیه آغاباشی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخچه محلّه خواجو، ص۷۶.
[۲] منتخبی از آثار رجاء زفره‌ای، ص۹۰.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخچه محلّه خواجو، ص۷۶.
۲. منتخبی از آثار رجاء زفره‌ای، ص۹۰.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۸.    جعبه ابزار