محمدباقر صدر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر صدر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری
محمدباقر بن عبدالحسین صدر اصفهانی، مردی متبحر در علوم ادبیّه و نسخ و تحریر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار