محمدباقر زنجانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر زنجانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جمال‌الدین محمدباقر زنجانی، معروف به «جمال‌الدین»، فرزند محمدمهدی، از علمای معاصر شیعه
محمدباقر بن علی‌نقی موسوی زنجانی اصفهانی، عالم فقیه جامع قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار