محمدباقر بن محمدقاسم خوانساری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدباقر بن محمّدقاسم خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدباقر بن محمّدقاسم خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری است. در اصفهان ساکن بوده و به تحصیل اشتغال داشته است. وی کتاب‌های «الاسلام و الایمان» تالیف ملّاحیدرعلی شیروانی و «العجاله فی ردّ مؤلف الرساله» تالیف زین‌الدّین علی بن عین‌علی شریف گلپایگانی را در سه شنبه ۲۹ شوال ۱۱۳۲ه. ق در مسجد جورجیر [مسجد حکیم] اصفهان کتابت نموده است. احتمالاً صاحب عنوان شاگرد این دو عالم بزرگوار بوده است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۳، ص۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۳، ص۱۵۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۲۱.    جعبه ابزار