محمدباقر بن محمدصادق تنکابنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملامحمدباقر بن محمدصادق بن محمد بن عبدالفتّاح سراب تنکابنی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملامحمدباقر بن محمدصادق بن محمد بن عبدالفتّاح سراب تنکابنی، از علمای قرن دوازدهم هجری بوده و اغلب تحصیلات خود را نزد پدر دانشمند خود و علمای اصفهان گذرانیده است.
در آغاز نسخه‌ای از کتاب «من لایحضره الفقیه» که به شماره ۲۷۲۶ در کتابخانه آیت‌اللّه العظمی مرعشی نجفی موجود است، وقف‌نامه چند کتاب را در تاریخ یکشنبه ۱۸ ذیحجة الحرام سال ۱۱۷۲ق نوشته است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت اللَّه مرعشی، ج۷، ص۲۸۹.
[۲] سمامی حائری، محمد، بزرگان رامسر، ص۱۶۲.
[۳] منتظرالقائم، اصغر، مجموعه مقالات همایش فاضل سراب، ص۲۷۷.
[۴] منتظرالقائم، اصغر، مجموعه مقالات همایش فاضل سراب، ص۳۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت اللَّه مرعشی، ج۷، ص۲۸۹.
۲. سمامی حائری، محمد، بزرگان رامسر، ص۱۶۲.
۳. منتظرالقائم، اصغر، مجموعه مقالات همایش فاضل سراب، ص۲۷۷.
۴. منتظرالقائم، اصغر، مجموعه مقالات همایش فاضل سراب، ص۳۶۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۰۴.    جعبه ابزار