محمدباقر بن محمدحسین شهرستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدباقر شهرستانی، از علماء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمدباقر بن محمدحسین شهرستانی اصفهانی، از علماء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری است. وی از محضر درس علّامه مجلسی بهره گرفته و کتاب «کتاب مزار» از مجموعه «بحارالانوار» را در شنبه ۱۳ محرم الحرام سال ۱۰۸۷ق کتابت نموده و در آن تصریح کرده است که از شاگردان مجلسی است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلامه المجلسی، ص۸۲.
[۲] ‌هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص۱۵۰.

وی همچنین کتاب «قاموس المحیط» را در پنج شنبه ۱۸ شعبان ۱۰۹۴ق کتابت نموده که به شماره ۴۲۱ در کتابخانه آستانه مبارکه حضرت احمد بن موسی (علیه‌السّلام) (شاهچراغ) در شیراز موجود است.
[۳] فهرست کتابخانه آستانه شاهچراغ، ج۳، ص۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلامه المجلسی، ص۸۲.
۲. ‌هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص۱۵۰.
۳. فهرست کتابخانه آستانه شاهچراغ، ج۳، ص۶۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۹۰.    


جعبه ابزار