محمدباقر بن عبدالکریم سودائی دستگردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر انواری متخلّص به «لمعه» شاعر ادیب فاضل قرن چهاردهم در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدباقر انواری متخلّص به «لمعه» شاعر ادیب فاضل فرزند ملّاعبدالکریم سودائی دستگردی، در سال ۱۳۲۱قمری در دستگرد برخوار متولّد شده و تحصیلات خویش را در مدارس قدیمی و جدید این شهر به پایان رسانیده مدتی به محراب و منبر سرگرم بود.
سپس ترک نموده به خدمت فرهنگ اشتغال جسته، سال‌ها مدیریت دبستان حسین آباد را داشت و از کارمندان صدیق و فعّال فرهنگ اصفهان بود. او از شعرای باذوق و خوش قریحه اصفهان بوده و در انجمن شعرا شرکت می‌کرد. از آثارش «نامه دهقان» به چاپ رسیده، صاحب دیوان اشعار نیز هست.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۰۹-۴۱۰.


وفات

[ویرایش]

او در یکشنبه ۱۴ محرم ۱۳۸۵ه. ق وفات یافته و در تکیه شیخ مرتضی ریزی در تخت فولاد مدفون گردید.
[۲] مهدوی، سید مصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۷۸۶.
[۳] مهدوی، سید مصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد اصفهان، ص۱۲۴.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۱۴.

از اوست:
‌ای عکس ز من تو در جهان می‌مانی ••••• من خاک شوم تو جاودان می‌مانی
تو آینه دعا و نفرین هستی ••••• از نیک و بد کسان نشان می‌مانی

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۰۹-۴۱۰.
۲. مهدوی، سید مصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۷۸۶.
۳. مهدوی، سید مصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد اصفهان، ص۱۲۴.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۱۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۰۹-۱۱۰.    جعبه ابزار